Aanlevering & Monstercheck

Alle producten worden op veilige en efficiënte wijze gelost. Al naar gelang de hoeveelheid in bulk gestort, zakgoed in containers of op paletten.

 

Van elke partij nemen we na binnenkomst en bewerking monsters voor onderzoek op specificaties, vochtigheidsgraad en verontreinigingen. Uiteraard worden aangekochte partijen ook onderzocht bij een onafhankelijke laboratoria op alle product relevante normen en specificaties, conform de Europese regelgeving en Bakker seeds + klanten eisen. Aanlever en schoningsmonsters blijven minstens 12 maanden na levering beschikbaar en worden opgeslagen in een aparte geconditioneerde opslagruimte.